Bengt Ander  
  StartInformationCVGalleriKontakt  
  Tillbaka i galleri  
  Galleri
Tecknandet har gått som en röd tråd i Bengts konstnärsutövande genom åren, och här visas ett urval från 1970-talet och framåt.

Evelina © Bengt Ander Studie av Sonja © Bengt Ander Johans stuga © Bengt Ander Flicka vid fönster © Bengt Ander Porträtt © Bengt Ander

Modellstudie © Bengt Ander Modellstudie © Bengt Ander Vilande © Bengt Ander Modell © Bengt Ander Pomona © Bengt Ander

Modellstudie © Bengt Ander Ängsfallsvägen © Bengt Ander Utstötta © Bengt Ander Gravid © Bengt Ander Klass I © Bengt Ander

Häststudie © Bengt Ander Självporträtt © Bengt Ander Ung flicka © Bengt Ander Blank groda (5) Blank groda (5)